daily videos

441 tisíc Szigeťanov a tri vypredané festivalové dni
Sziget, ktorý sa skončil v nedeľu v neďalekej Budapešti, má za sebou jeden z najúspešnejších ročníkov. Multižánrový festival bol tento rok pestrý nielen programovou ponukou, ale aj vďaka návštevníkom a účinkujúcim. Sedem dňový festival navštívil rekordný počet fanúšikov – 441 tisíc z 95tich krajín sveta a vystúpili umelci z 50tich štátov.